2. Escher binnenstebuiten

Drie verbindende deelprojecten.
Het initiatief Escher Binnenste Buiten omvat een drietal deelprojecten die de hernieuwde verbintenis tussen dorp en landschap, tussen water en land, tussen lucht en aarde opzoeken. We willen het kijken naar en ervaren van de bijzondere omgeving lanceren als inspiratiebron voor het realiseren van eigentijdse kunst in het dorp en daarbuiten, tijdelijk of blijvend; maar altijd Baarns.

Concept
Ons doel is om het landschap invoelbaar te maken zoals Escher dat ondervond. Daartoe verbinden we water, lucht en landschap aan reflectie, repetitie en illusie. De drie elementen en de drie uitingsvormen bieden talloze mogelijkheden om iedereen te inspireren en te bewegen zelf aan de slag te gaan. “Drie keer drie is negen en ieder zingt zijn eigen lied” is het motto dat de initiatiefnemers enthousiast maakt en dat we als leidraad kiezen voor de concept ontwikkeling.

“We bewonderen de chaos omdat we zo graag orde willen scheppen.”

M.C. Escher

Initiatieven

Escher in Baarn bestaat uit meerdere initiatieven, die onderling samenhangen, en zich in de tijd ontwikkelen. Dat maakt het enerzijds tot een collectief project. Anderzijds heeft het ook het karakter van een beweging; van groeiende zichtbaarheid van Escher in Baarn; van groeiende effecten voor de Baarnse en regionale economie; van groeiend nationaal en internationaal belang.