Wat is er al gedaan voor Escher in Baarn?

14 december 2017

Ideeënbouwerij Escher in Baarn op in Theater de Speeldoos, georganiseerd door de gemeente. Van de ingediende ideeën wordt bij stemming bepaald welke verder onderzocht gaan worden.

2018 – 2019

Een groep deelnemers van de Ideeënbouwerij en enkele ondernemers vormen samen een projectgroep. In samenspraak met de Escher Foundation en de gemeente worden de drie verkozen ideeën verder uitgewerkt tot een totaalplan, in de vorm van een bidbook.

November 2019

De Stichting Baarn Escher wordt opgericht door drie initiatiefnemers van de projectgroep. Notaris Jeroen Ligthart passeert de akte.

3 december 2019

De Projectgroep Escher in Baarn presenteert zichzelf aan belangstellenden, het college van de gemeente Baarn, de Escher Foundation en raadsleden en vertelt over de ideeën voor Escher in Baarn.

2020

De initiatiefnemers van het eerste uur dragen het formele bestuur-stokje over aan drie onafhankelijke bestuursleden. De projectgroepen en het bestuur verdiepen de financiële kant van de projecten en bereiden fondsenwerving voor. Daarnaast wordt het contact met de provincie, gemeente en de Escher Foundation verder versterkt. Eind van het jaar ontvangt de stichting een subsidie van Provincie Utrecht.

Pers (30 dec. 2020): Baarnsche Courant, Gooi- en Eemlander en AD